Vietnamese Faith Baptist Church

11312 Shiloh Road, Dallas, Texas

Baptist churches in Dallas, Texas

Share this page:
church software buttonraising funds button

Location of Worship


11312 Shiloh Road Dallas Texas 75228 Jump to map

Service Times


Sunday Services

Worship: 10am – 11h30am

Sunday School: 11h45am – 12h45pm

Fellowship Lunch: 12h45pm – 13h30pm

Choir Practice: 13h30 – 14h30pm

Sports Activities: 13h30 – 17h00pm


About Vietnamese Faith Baptist Church


 • Welcome to Vietnamese Faith Baptist Church

  The Vietnamese Faith Baptist Church (VFBC) in Dallas, TX, welcomes you to the joy of our fellowship. We believe you will find a friendly Vietnamese congregation in which you can worship and serve with purpose and meaning.

  Hội Thánh Báp-tít Đức Tin – HT người Việt tại Dallas – hân hạnh chào đón quý vị đến sinh hoạt và thờ phượng Ba Ngôi Đức Chúa Trời với chúng tôi. Quý vị sẽ được tiếp đón niềm nở và được tạo cơ hội để thờ phượng và hầu việc Chúa giữa cộng đồng người Việt tại Dallas, Texas.

Vietnamese Faith Baptist Church Photo Gallery

Other Church Leaders

 • Rev Huynh Tran Linh - EM Pastor

Children and Youth Activities

 • Children Ministry

  Mission Statement: the mission of the Faith’s Children ministry is to provide biblical teaching, and instructions in a loving environment.

  Activities:

  Children worship – for grade 4th and under every Sunday, 10h30am – 11h30am

  Children choir

Location Map


Vietnamese Faith Baptist Church Contact Form
Subject:
Your Name:
Your Email:
Message:
Subscribe to Vietnamese Faith Baptist Church updates
Subject:
Subscription to Vietnamese Faith Baptist Church updates
Your Name:
Your Email:
As soon as Vietnamese Faith Baptist Church updates this page, you'll be notified by email.